Публічна оферта

Користувацька угода

Дана Угода носить характер публічної оферти у відповідності до ст. 633, 641, 642 глави 53 Цивільного Кодексу України і є еквівалентом "усної угоди", та у відповідності з чинним законодавством України має належну юридичну силу.

1. УГОДА ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

    1.Перевізник, який зареєстрований і діє відповідно до вимог Держави, де здійснюється перевезення,
    2.Агент, який зареєстрований і діє відповідно до вимог Держави, виступає посередником та надає послуги бронювання,
    3.Клієнт (фізична або юридична особа), що замовляє послугу пасажирського перевезення (у тому числі і багажу), у тому числі і на користь третьої особи),
     склали Угоду публічної оферти (далі Угода) про наступне:

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

    1. На підставі цієї Угоди, Перевізник зобов'язується надати послуги з перевезення Клієнта та його багажу (далі Перевезення), відповідно до обраного Клієнтом маршруту, дати і часу відправлення, а Клієнт зобов'язується попередньо оплатити послугу бронювання посадочного місця(далі Послуга), або, за можливості, здійснити безкоштовне бронювання, та оплатити Перевезення безпосередньо Перевізнику або Агенту.
    2. Здійснюючи бронювання та/або оплату Послуги та Перевезення Клієнт погоджується з усіма пунктами даної угоди, в тому числі на обробку персональних даних відповідно до пунктів 8.1-8.5.
    3. Підтвердження бронювання (електронний лист), надісланий Клієнту на електронну пошту чи у Viber, є невід'ємною частиною цієї Угоди, і є підтвердженням про укладення Угоди між Перевізником, Агентом та Клієнтом.
    4. Підтвердження бронювання формується у відповідності з вибором Клієнта та актуальною інформацією про послуги Перевізника, розташованих у програмному комплексі «CONTRABUS» (далі ПК).
    5. Номер Підтвердження бронювання (електронного листа) пасажира генерується ПК, є унікальним номером Угоди.
    6. Підтвердження бронювання не дає права скористатися послугами Перевезення, а підлягає обміну Перевізником на квиток або посадковий талон за умови оплати Клієнтом вказаної у Підтвердженні бронювання суми.
    7. У разі систематичних неявок Клієнта на посадку без попередження Агента, частих змін бронювання, що викликає сумніви у справжніх намірах Клієнта - у здійсненні безкоштовного бронювання може бути відмовлено, залишаючи можливість Клієнту здійснити попередню оплату бронювання.
    8. Термін акцепту публічної оферти не обмежений.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Права перевізника:

    1. змінювати умови надання Перевезення, у тому числі переоформлення або повернення коштів за невикористане перевезення, попередньо розмістивши інформацію в ПК;
    2. відмовити в здійсненні перевезення у разі якщо Клієнт не виконує вимоги законів України, держав, по території котрих буде здійснюватися Перевезення, вимог щодо необхідних документів та з технічних причин

2. Обов'язки перевізника:

    1. Надати Перевезення, відповідно до обраного маршруту;
    2. Надавати консультації з питань, що виникають у Клієнта з приводу користування Перевезеннями;
    3. Зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Клієнта;
    4. Ознайомити Клієнта з Правилами перевезення пасажирів і умовами оформлення замовлення;
    5. Обміняти Підтвердження бронювання (електронний лист) на квиток або посадковий талон.

3. Права Клієнта:

    1. Отримати консультації з питань, що виникають з приводу використання Послуг та Перевезень: оформлення замовлення, умови переоформлення та повернення Підтвердження (електронного листа) пасажира;
    2. Вимагати дотримання конфіденційності по відношенню до інформації, що надається при попередній оплаті та бронюванні;

4. Обов'язки Клієнта:

    1. Оплатити Послугу та Перевезення;
    2. Надавати достовірну інформацію необхідну для оформлення замовлення;
    3. Надати документи, що засвідчують особу Клієнта, при обміні Підтвердження (електронного листа) на квиток або посадковий талон.

    4. Бути у місці відправлення, вказаному у підтвердженні, за 15 хвилин до відправлення за графіком.

5. Права Агента:

    1. змінювати умови надання Послуги, у тому числі переоформлювати замовлення Клієнтів за їх запитом або у зв'язку з наявними об'єктивними обставинами для таких змін, обов'язково попередивши Клієнта;
    2. відмовити у здійсненні безкоштовного бронювання відповідно до п.2.7 цієї угоди;
    3. відмовити у наданні роз'яснень стосовно питань, які не знаходяться у компетенції Агента або є комерційною, державною, банківською чи іншим видом таємниці;
    4. відмовити у здійсненні безкоштовного бронювання або скасувати здійснені безкоштовні бронювання групи більше ніж 3 особи, залишивши можливість внести попередню оплату.

6. Обов'язки Агента:

    1. здійснити бронювання на вимогу Клієнта за відсутності умов передбачених п.2.7 цієї угоди;
    2. надавати актуальну інформацію Клієнту стосовно Перевезення;
    3. повернути Клієнту оплачені Агенту кошти у разі помилки або невиконання зобов'язань зі сторони Агента;
    4. повідомити Клієнта про зміни в умовах надання Послуги відповідно до п.5.1;

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

    1. Ціна формується з ціни фактичної вартості послуг Перевізника, тарифу, зборів і податків. Ціна Послуги формується з урахуванням винагороди третьої сторони та Агента, що беруть участь в укладанні цієї Угоди і є ціною бронювання.
    2. Клієнт оплачує послуги Перевізника шляхом оплати готівкою безпосередньо представнику Перевізника перед відправленням транспортного засобу від відповідної зупинки або шляхом передоплати на сайті contrabus.com.ua чи переказом на розрахунковий рахунок, що надається за запитом Клієнта.
    3. Сума коштів, що складаєтья з зборів і податків, ціни Послуги з урахуванням винагороди третьої сторони та Агента, що беруть участь в укладанні цієї Угоди, і є ціною бронювання, НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ!
    4. Сума коштів, що складаєтья фактичної вартості Перевезення, повертається Клієнту у разі скасування передоплаченого бронювання у сумі більшій ніж передбачено у п. 4.3 цієї угоди та за умови що скасування бронювання відбувається більше ніж за 10 діб до часу та дати відправлення, вказаної у Умовному квитку (електронному листі).
    5. Безкоштовні бронювання вважаються дійсними лише після їх підтвердження відповідним менеджером. Можливе встановлення вимоги попередньої оплати до 20% від Ціни або повної оплати в залежності від умов та вимог Перевізника.


5. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГИ

    1. Маршрут, дата, час відправлення та прибуття відображені у Підтвердженні (електронному листі).
    2. Факт закінчення надання Послуги – момент посадки в транспортний засіб Перевізника.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Перевізник несе відповідальність за:

    1. надання послуг Перевезення Клієнту;
    2. затримку і/або скасування, та/або перенесення, зміни умов надання Перевезення;
    3. рівень та якість обслуговування на своїх рейсах.

2. Клієнт несе відповідальність за:

    1. надання недостовірних даних, при оформленні Послуги та Перевезення;
    2. за оформлення необхідних документів (віза і т. д.) для перетину кордонів інших держав.
    3. своєчасне прибуття на зупинку, вказану в Підтвердженні (електронному листі) та оплату послуг Перевезення. Клієнт повинен перебувати на вказаній зупинці за 15 хвилин до відправлення.     4. кошти, сплачені за користування Послугою (напр. часткова попередня оплата квитка) Клієнту не повертаються.

3. Агент несе відповідальність за:

    1. внесення недостовірних даних в ПК, при оформленні Послуги;
    2. здійснення бронювання Перевезення відповідно до запиту Клієнта.
    3. надання своєчасної та точної інформації щодо Послуги та Перевезення.

4. Перевізник звільняється від відповідальності:

    1. за відхилення від розкладу, несвоєчасну подачу транспортного засобу, що виникли внаслідок обставин непереборної сили (включаючи, але не обмежуючись: погодні умови, затори ("корки") на дорогах, дії держ. органів і т. д., а також дії самих пасажирів, що впливають на виконання зобов'язань) або інших обставин (несподівані технічні несправності автобуса на шляху до місця відправлення), які Перевізник, незважаючи на вжиті заходи, не зміг передбачити і запобігти їм;
    2. за витрати, що виникли у пасажира внаслідок несвоєчасного прибуття до пункту призначення;
    3. за будь-які збитки, які виникли у пасажира в результаті злочинної діяльності будь-якої приватної особи (у тому числі інших пасажирів, учасників руху або екіпажу);
    4. при проблемах, що виникають у пасажира з державними інстанціями у зв'язку з документами (паспорт, візи, страховка і т. д.) або вмістом багажу пасажира;
    5. за речі, залишені без нагляду або забуті в салоні автобуса.

5. Агент звільняється від відповідальності:

    1. за не здійснення бронювання, що трапилося внаслідок обставин непереборної сили (включаючи, але не обмежуючись наступними: погодні умови, дії держ. органів і т. д., а також дії самих Клієнтів, що впливають на виконання зобов'язань) або інших обставин, які Агент, незважаючи на вжиті заходи, не зміг передбачити і запобігти їм;
    2. за витрати, що виникли у Клієнта внаслідок несвоєчасного прибуття на зупинку, вказану у Підтвердженні;
    3. за будь-які збитки, які виникли у Клієнта в результаті злочинної діяльності будь-якої приватної особи (у тому числі інших пасажирів, учасників руху або екіпажу, інших агентств з продажу тощо);
    4. за відмову у здійсненні Перевезення, що не пов'язана з діяльністю Агента;
    5. за будь-які дії Перевізника чи третіх осіб що суперечать Угоді, законам України, законам держав, по території котрих здійснюється перевезення, і що призвели до фінансових, моральних, матеріальних втрат на стороні Клієнта.

7. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

    1. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які суперечливі питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути щодо цієї Угоди або у зв'язку з її виконанням.
    2. Всі суперечливі питання розглядаються за наявності письмової заяви, переданою поштою або факсом. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.
    3. У випадку якщо Сторони не зможуть досягти згоди щодо суперечливих питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню, згідно чинного законодавства України.

8. Конфіденційність і захист інформації

    1. Надаючи свої персональні дані ФОП Лесейко Д. В. Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт дає згоду на їх обробку ФОП Лесейко Д. В., у тому числі й з метою просування товарів і послуг, а також передачу персональних даних третім особам, залученими ФОП Лесейко Д. В., з метою виконання зобов'язань перед відвідувачеми сайтів/Користувачем/Клієнтом у рамках Публічної оферти.

    2. Відвідувач Сайту / Користувач / Клієнт дає згоду на отримання від ФОП Лесейко Д. В., транзакційно-тригерних повідомлень, інформаційних повідомлень, а також новинних і маркетингових повідомлень. Частота повідомлень залежить від факторів і дій Відвідувача Сайту/Користувача/Клієнта, в той же час ФОП Лесейко Д. В., бере на себе зобов'язання обмежувати кількість рекламних повідомлень, щоб Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт не отримував надмірну кількість розсилок.

    3. Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт несе відповідальність за відомості, надані ФОП Лесейко Д. В. на Сайті в загальнодоступній контактній формі та формі бронювання.

    4. ФОП Лесейко Д. В. має право здійснювати записи телефонних розмов з відвідувачем сайту/ Користувачем /Клієнтом. При цьому ФОП Лесейко Д. В. зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передавати її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

    5. Кожному номеру телефону, який вказав Користувач при оформленні бронювання та/або покупці пасажирського перевезення присвоюється ID(айді) – 16-значна сукупність букв, цифр та спеціальних символів, за допомогою яких можна ідентифікувати Користувача в системі бронювання, з метою ефективної обробки замовлень (історія замовлень) і звернень в систему Користувача. ID – НОМЕР може бути переданий третій стороні, без узгодження з Користувачем (наприклад, в Google Analytics з метою ідентифікації користувача, який відвідує сайт з різних пристроїв). Користувач має право відмовитися від присвоєння йому ID – номера, звернувшись за адресою електронної пошти contrabus@ukr.net

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1. З усіх питань, не врегульованих в тексті цієї Угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.
    2. У разі внесення змін до цієї Угоди, її призупинення, припинення її дії, Перевізник зобов'язаний надати Клієнту всі послуги, які були ним оплачені.
    3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Угоди згідно з її умовами.