Публічна оферта

Користувацька угода

Дана Угода носить характер публічної оферти у відповідності до ст. 633, 641, 642 глави 53 Цивільного Кодексу України і є еквівалентом "усної угоди", та у відповідності з чинним законодавством України має належну юридичну силу.

1. УГОДА ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

    1.Перевізник, який зареєстрований і діє відповідно до вимог Держави, де здійснюється перевезення,
    2.Агент, який зареєстрований і діє відповідно до вимог Держави, перебуває у договірних відносинах з Перевізником, виступає посередником та надає послуги бронювання,
    3.Клієнт (фізична або юридична особа), що замовляє послугу пасажирського перевезення (у тому числі і багажу), у тому числі і на користь третьої особи),
     склали Угоду публічної оферти (далі Угода) про наступне:

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

    1. На підставі цієї Угоди, Перевізник зобов'язується надати послуги з перевезення Клієнта та його багажу (далі Перевезення), відповідно до обраного Клієнтом маршруту, дати і часу відправлення, а Клієнт зобов'язується попередньо оплатити послугу бронювання посадочного місця(далі Послуга), або, за наявності, провести безкоштовне бронювання, та оплатити Перевезення безпосередньо Перевізнику або Агенту.
    2. Умовний квиток (електронний лист), виданий Клієнту, є невід'ємною частиною цієї Угоди, і є свідоцтвом про укладення Угоди між Перевізником, Агентом та Клієнтом.
    3. Умовний квиток (електронний лист) пасажира формується у відповідності з вибором Клієнта та актуальною інформацією про послуги Перевізника, розташованих у програмному комплексі «CONTRABUS» (далі ПК).
    4. Номер Умовного квитка (електронного листа) пасажира генерується ПК, є унікальним номером Угоди.
    5. Умовний квиток (електронний лист) не дає права скористатися Послугою, а підлягає обміну Перевізником, на квиток або посадковий талон за умови внесення Клієнтом вказаної у Умовному квитку (електронному листі) суми.
    6. Термін акцепту публічної оферти не обмежений.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Права перевізника:

    1. змінювати умови надання Перевезення, у тому числі переоформлення або повернення коштів за невикористане перевезення, попередньо розмістивши інформацію в ПК;
    2. Відмовити в здійсненні перевезення у разі якщо Клієнт не виконує вимоги законів України, держав, по території котрих буде здійснюватися Перевезення, вимог щодо необхідних документів та ін.

2. Обов'язки перевізника:

    1. Надати Перевезення, відповідно до обраного маршруту;
    2. Надавати консультації з питань, що виникають у Клієнта з приводу користування Перевезеннями;
    3. Зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Клієнта;
    4. Ознайомити Клієнта з Правилами перевезення пасажирів і умовами оформлення замовлення;
    5. Обміняти Умовний квиток (електронний лист) на квиток або посадковий талон.

3. Права Клієнта:

    1. Отримати консультації з питань, що виникають з приводу використання Послуг та Перевезень: оформлення замовлення, умови переоформлення та повернення Умовного квитка (електронного листа) пасажира;
    2. Вимагати дотримання конфіденційності по відношенню до інформації, що надається при попередній оплаті та бронюванні;

4. Обов'язки Клієнта:

    1. Оплатити Послугу та Перевезення;
    2. Надавати достовірну інформацію необхідну для оформлення замовлення;
    3. Надати документи, що засвідчують особу Клієнта, при обміні Умовного квитка (електронного листа) на квиток або посадковий талон.


4. УМОВИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

    1. Клієнт оплачує послугу Перевізника шляхом 100% оплати готівкою безпосередньо представнику Перевізника перед відправленням транспортного засобу від відповідної зупинки або шляхом передоплати на сайті contrabus.com.ua чи переказом на розрахунковий рахунок, що надається за запитом Клієнта.
    2. Ціна Перевезення формується з ціни фактичної вартості послуги, тарифу, зборів і податків, ціна Послуги формується з урахуванням винагороди третьої сторони, що бере участь в укладанні цієї Угоди і є ціною бронювання.
    3. Сума коштів, що складаєтья з зборів і податків, ціни Послуги з урахуванням винагороди третьої сторони, що бере участь в укладанні цієї Угоди, і є ціною бронювання, НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ!
    4. Сума коштів, що складаєтья фактичної вартості Перевезення, повертається Клієнту у разі скасування передоплаченого бронювання у сумі більшій ніж передбачено у п. 4.3 цієї угоди та за умови що скасування бронювання відбувається більше ніж за 7 діб до часу та дати відправлення, вказаної у Умовному квитку (електронному листі).
    5. Безкоштовні бронювання вважаються дійсними лише після їх підтвердження відповідним менеджером. Можливе встановлення вимоги попередньої оплати до 20% або повної оплати в залежності від умов та вимог Перевізника.


5. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГИ

    1. Маршрут, дата, час відправлення та прибуття відображені в Умовному квитку (електронному листі).
    2. Факт закінчення надання послуги – момент посадки в транспортний засіб Перевізника.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Перевізник несе відповідальність за:

    1. надання послуг Клієнту;
    2. затримку і/або скасування, та/або перенесення, зміни умов надання Перевезення;
    3. рівень обслуговування на своїх рейсах.

2. Клієнт несе відповідальність за:

    1. надання недостовірних даних, при оформленні Послуги та Перевезення;
    2. за оформлення необхідних документів (віза і т. д.) для перетину кордонів інших держав.
    3. своєчасне прибуття на зупинку, вказану в Умовному квитку (електронному листі) та оплату послуг Перевезення. Кошти, сплачені за користування Послугою Клієнту не повертаються.

4. Звільнення від відповідальності Перевізника:

    1. за відхилення від розкладу, несвоєчасну подачу транспортного засобу, що виникли внаслідок обставин непереборної сили (включаючи, але не обмежуючись: погодні умови, затори ("корки") на дорогах, дії держорганів і т. д., а також дії самих пасажирів, що впливають на виконання зобов'язань) або інших обставин (технічні несправності автобуса на шляху до місця відправлення), які Перевізник, незважаючи на вжиті заходи, не зміг передбачити і запобігти їм;
    2. за витрати, що виникли у пасажира внаслідок несвоєчасного прибуття до пункту призначення;
    3. за будь-які збитки, які виникли у пасажира в результаті злочинної діяльності будь-якої приватної особи (у тому числі інших пасажирів, учасників руху або екіпажу);
    4. при проблемах, що виникають у пасажира з державними інстанціями у зв'язку з документами (паспорт, візи, страховка і т. д.) або вмістом багажу пасажира;
    5. за речі, залишені або забуті в салоні автобуса.

7. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

    1. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які суперечливі питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути щодо цієї Угоди або у зв'язку з її виконанням.
    2. Всі суперечливі питання розглядаються за наявності письмової заяви, переданою поштою або факсом. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.
    3. У випадку якщо Сторони не зможуть досягти згоди щодо суперечливих питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню, згідно чинного законодавства України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1. З усіх питань, не врегульованих в тексті цієї Угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.
    2. У разі внесення змін до цієї Угоди, її призупинення, припинення її дії, Перевізник зобов'язаний надати Клієнту всі послуги, які були ним оплачені.
    3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Угоди згідно з її умовами.


Конфіденційність і захист інформації

    1. Надаючи свої персональні дані ФОП Лесейко Д. В. Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт дає згоду на їх обробку ФОП Лесейко Д. В., у тому числі й з метою просування товарів і послуг, а також передачу персональних даних третім особам, залученими ФОП Лесейко Д. В., з метою виконання зобов'язань перед відвідувачеми сайтів/Користувачем/Клієнтом у рамках Публічної оферти.

    2. Відвідувач Сайту / Користувач / Клієнт дає згоду на отримання від ФОП Лесейко Д. В., транзакційно-тригерних повідомлень, інформаційних повідомлень, а також новинних і маркетингових повідомлень. Частота повідомлень залежить від факторів і дій Відвідувача Сайту/Користувача/Клієнта, в той же час ФОП Лесейко Д. В., бере на себе зобов'язання почати розумні зусилля, щоб Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт не отримував надмірну кількість розсилок.

    3. Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт несе відповідальність за відомості, надані ФОП Лесейко Д. В. на Сайті в загальнодоступній формі.

    4. ФОП Лесейко Д. В. має право здійснювати записи телефонних розмов з відвідувачем сайту/ Користувачем /Клієнтом. При цьому ФОП Лесейко Д. В. зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передавати її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

    5. Кожному номеру телефону, який вніс Користувач при оформленні бронювання та/або покупці пасажирського перевезення присвоюється ID – НОМЕР, що являє собою набір символів, за допомогою яких можна ідентифікувати Користувача в системі бронювання, з метою ефективної обробки замовлень (історія замовлень) і звернень в систему Користувача. ID – НОМЕР може бути переданий третій стороні, без узгодження з Користувачем (наприклад, в Google Analytics з метою ідентифікації користувача, який відвідує сайт з різних пристроїв). Користувач має право відмовитися від присвоєння йому ID – номера, звернувшись за адресою електронної пошти contrabus@ukr.net